ПОЛИТИКИ

Home »  ЗА НАС »  ПОЛИТИКИ

Основни теми за Аморфа по отношение политиката за младите хора са:

 • образование и обучение на младите хора
 • участие на младите хора във вземането на решения
 • младежка миграция и идентичност
 • преодоляване на дискриминативни нагласи
 • поощряване на участието на момичета и млади жени
 • развиване на подходяща среда за творчество на младите хора
 • подкрепа за младежки инициативи и предприемачество
 • нови технологии и космически изследвания
 • трансформиране на градска среда
 • младежка заетост, работна етика и организационни умения
 • доброволчество и достойно заплащане на труда
 • психично здраве на младите хора