MEET-and-CODE

Home »  ДЕЙНОСТИ »  MEET-and-CODE

Artboard 5-100

WebWizards 1

3D Modelling 2

Digital Village 2

НОВИНАТА

Стартираме Европейската седмица на програмирането (EU Code Week) с поредица младежки инициативи във Варна. От 6 до 8 октомври университети, училища и културни организации обединяват сили за обучителни семинари и лекции, целящи да дадат по-голяма увереност на младите хора в дигиталния свят. Събитията се осъществяват от Младежка фондация „Аморфа“ като част от „Запознайте се и програмирайте“ (Meet-and-Code) и са насочени към ученици, студенти и млади професионалисти във Варна и региона, които искат да навлязат в света на дигитализирането на културното наследство, триизмерното моделиране и създаването на сайтове.

Всички обучения се осъществяват като част от мащабната международна инициатива „Запознайте се и програмирайте“ (Meet and Code), създадена от SAP – една от водещите софтуерни компании в света, Haus des Stiftens gGmbH – германско социално предприятие, и партньорските организации на TechSoup Европа –международна платформа, подпомагаща гражданските организации с технологии. Координатор на инициативата за България е Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).

КАК РЕШИХМЕ ДА УЧАСТВАМЕ В MEET-AND-CODE 2023?

В продължение на успеха на „Аморфа Академия за създатели на културен живот“ 2022 на Младежка фондация „Аморфа“, осъществена с подкрепата на Национален фонд „Култура“, сформирахме екип от няколко от кадетите на Академията и участници в паралелни дейности към нея.

Ръководител на екипа е младият фотограф и нов координатор „Дигитална среда“ на фондацията – Филип Чиков, 17 г. Заедно с него по инициативата работи Борис Василев, фотограф в събития към Академията и студент 1/2 курс в Технически университет – Варна. Към екипа по-късно се присъедини Светлозара Велчева – поддръжник на фондацията в предходни дейности, записала се в конкурса „Момичета кодират“, с който екипът набираше нови членове за дигиталната инициатива. Подкрепа оказа програмният координатор на фондацията Анна-Мария Попова. Ментор на екипа е директорът на фондацията и основен обучител Мария Баджакова.

КАК ИЗБРАХМЕ И РАЗВИХМЕ ИНИЦИАТИВИТЕ?

С обявяване на инициативата Meet-and-Code 2023 и нейния регламент, екипът реши да обвърже всяка предложена дейност с тема или проблем, свързани с членовете му.

Дейността „WebWizards“ е отговор и стъпка напред по отношение на етнографския изследвоателски проект, посветен на културното наследство на с. Аспарухов, в който Филип Чиков, негови съученици и негова преподавателка участват и развиват от години. Тъй като Филип е 11 клас и предстои скоро да напусне училище и да кандидатства в специалност „Информационни технологии“ в Софийски университет, задачата е да се сформира и обучи екип от младежи, които ще се обучават в училището в следващите няколко години и ще могат да създадат и поддържат сайт на проекта, в който да съхранят натрупаната работа и постижения през последните над 15 години.

Дейността „Семинар по 3D моделиране“ произтича от търсените посоки за развитие от студента по информационни технологии, част от екипа – Борис Василев. След няколко предложени теми, с помощта на контактите на програмния координатор на фондацията Анна-Мария Попова в нейната алма матер – УАСГ-София, беше идентифициран и поканен млад тесен специалист от направление, което не е в пряка конкуренция с академична специалност в университета-домакин Технически университет – Варна. Младият гост-лектор успя да привлече със своето портфолио и избор на тема студенти и от други учебни заведения на висшето и средното образование във Варна.

Дейността „Дигитално село“ беше планирана по предложение на директора на фондацията – Мария Баджакова – като пресечна точка между продължаващи дейности на фондацията и академията и възможност за използване на уменията и знанията на екипа в конкретни направления в дигиталната сфера, както и натрупания им опит в теренната работа с младежки публики и участници. Сред съпътстващите социални/общностни и екипни цели бяха създаване на връзка на доверие с младежите, споделяне на опит и придобиване на увереност.

ФИНАЛНА ПРОГРАМА НА ИНИЦИАТИВАТА

WebWizards2

„WebWizards – работилница за създаване на уебсайт“

В WebWizards младежи хуманитаристи от Варна развиват умения за изграждане на дигитално присъствие чрез създаване на специализиран уебсайт на свой дългогодишен етнографски проект в сферата на материалното и нематериалното културно наследство на с. Аспарухово, Варненска област. Сайтът ще обобщи теренни и архивни проучвания, събирани от ученици и техния водещ преподавател в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна в продължение на 15 години. Изследователската инициатива е отличавана от Българската академия на науките. Целта ѝ е популяризиране на селото и обживяване с нови заселници (има постигнати резултати), облагородяване от новите заселници и чрез засилен ангажимент от общината, популяризиране на културния и природен туризъм и риболов, съхраняване и популяризиране на местното културно наследство. Досега не са правени опити за дигитализиране на събраните видео, снимкови и текстови изследвания под формата на уебсайт поради липса на стартово финансиране и на необходимите дигитални умения сред учениците-изследователи. С този проект учениците ще достигнат до аудиторията по по-успешен начин.

Двама млади професионалисти в работата с WordPress и UX/UI дизайн, работещи в различни компании във Варна – Марин Атанасов (Automattic) и Светлозара Велчева (Payslip), ще проведат практическа работилница за използване на достъпни дигитални средства за създаване на уебсайт от младежите на възраст 13-17 г., сред които учениците, работещи по етнографския проект, включително родом от с. Аспарухово. Работилницата ще преподаде и упражни стандартната структура на уебсайт, разработка на сайта с помощта на WordPress и оптимизиране чрез базови познания за UX/UI дизайн.

Организаторите ще осигурят лекторите и закупят хостинг и домейн за сайта чрез бюджета на събитието. Дейността утвърждава ролята на НПО в оптимизиране на нови процеси и тенденции в образованието, работата в дигитална среда и организационното участието на младите хора в осъществяването на тези процеси.

В екипа на младежката фондация и дейността участват ученици от проекта, което гарантира доброто познаване на етнографския проект и осигурява устойчива подкрепа за запазване и развитие на сайта в бъдеще.

3D Modelling 1

„Семинар „3D моделиране – видове и пост-продукция“

В рамките на семинара младежи ще надградят своите знания и умения в сферата на 3D моделирането заедно с гост-лектор университетски преподавател (София) в университетска среда (Варна). Чрез събитието ще обменят опит млади професионалисти от две значими академични институции, работещи в различни професионални направления – Технически университет-Варна (индустриален дизайн, ИТ) и УАСГ-София (архитектура).

За да подобрим средата за значително по-слабо представените в сферите жени-професионалисти, ще използваме равнопоставяща квота от 50% жени към 50% мъже при избора на участници. Възможността за овластяване на младите жени професионалисти във високоресурсните технически професии и за промяна на нагласите в работната среда за техния успех и експертиза е важен елемент от този семинар, без да акцентира на него по време на обучението в доминираната от мъже среда.

Събитието е насочено към ученици в последните две години на средното образование, висшето образование и наскоро дипломирани млади специалисти, на възраст от 16 до 26 години с академични и професионални интереси в сферата на 3D технологиите, дизайна, архитектурата, киното и програмирането.

Гост-лекторът арх. Тенчо Терзиев, преподавател в Университет по архитектура, строителство и геодезия, Архитектурен факултет, катедра „Технология на архитектурата“, е опитен професионалист с академичен педагогически опит в сферата на 3D моделирането. Той ще представи портфолио от задачи, изпълними на 3ds Max. Ще се представят различните видове моделиране и похвати, софтуери и техните приложения. (V-Ray; 3D приложения на Photoshop).

Целта на събитието е да ангажира активно младежите в работния процес и да сподели практически опит при работа с конкретни казуси. Участниците ще работят успоредно с лектора и ще разполагат с финален резултат до края на обучението.

Събитието ще се проведе на територията на Технически университет Варна със съдействие от неговите преподаватели.

На 6 и 7 октомври ще се проведат и поредица семинари на тема „3D моделиране – видове и постпродукция“ с гост-лектор арх. Тенчо Терзиев. Първото обучение ще се състои в Технически университет – Варна, където арх. Терзиев ще се срещне със студенти в специалност „Индустриален дизайн“. Посещението се осъществява с домакинството на катедра „Индустриален дизайн“ с 4
ръководител проф. проф. д-р Пламен Братанов със студенти в дисциплини на доц. д-р инж. Тихомир Доврамаджиев и гл. ас. д-р Кремена Цанкова. Гост-лекторът на събитието ще гостува и в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ в рамките на регулярните съботни занятия в училището.

Да се докоснат до света на триизмерното моделиране и работата с програмите Autodesk 3Ds Max, V-Ray и Adobe Photoshop ще могат и всички желаещи младежи на възраст 16-26 г. в гр. Варна. На 6 октомври от 19:00 до 21:00 ч. и на 7 октомври от 16:00 до 18:00 ч. ще се проведат отворени семинари в „Аморфа“ – пространство за култура и обучение. Семинарите са безплатни, а единственото изискване е наличието на собствен мобилен компютър.

Digital Village 1

„Дигитално село“

„Дигитално село“ адресира неравномерно намаляващия брой на младите хора в селото със сериозен принос към българската история – с. Николаевка, Варненско – и околните села с противоположната тенденция. Целта на инициативата е да развие базови умения за ползване на дигиталната среда за професионално и лично развитие, както и за общностно развитие чрез създаване на дигитална идентичност на селото от неговите млади обитатели с изградените умения и споделен опит.

Трите тематично сесии включват: 1) Какво и как може да откриеш в интернет, дигитални умения и професии с Борис Василев, студент по ИТ, Технически университет – Варна; 2) Как най-лесно да направиш сайт с арх. Анна-Мария Попова, графичен дизайнер, литературен блогър и културен журналист; 3) Как да разкажеш историята на твоето село в един сайт? – с Филип Чиков, ученик 11 клас в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства – Варна, член на училищен етнографски проект, възпитаник на „Телерик“ и бъдещ кандидат-студент по ИТ.

Домакин на срещата е пространството на Народно читалище „Искра – 1905“ – с. Николаевка и неговата библиотека. Инициативата е продължение на събитие на фондацията, посветено на обратната миграция от града към селото и приемствеността чрез изкуство (2022).

Екипът на проекта ще се стреми да мотивира младежите да започнат да изготвят сайт, блог или онлайн група, представяща историята, природата и възможностите за туризъм в селото и района около него. В обучението ще участват и ученици от училището на Филип Чиков с цел споделяне на опит и преживявания, характерни за възрастовата група.