ГРАФИТИ & СТРИЙТ АРТ

Home »  ДЕЙНОСТИ »  ГРАФИТИ & СТРИЙТ АРТ

 

 

„Аморфа“ е екип от млади хора с разнообразни интереси, които правят младежка работа с фокус върху местната общност във Варна от 2009 г. Една от сферите на дейност на групата е организиране на инициативи в сферата на изкуството в градска среда с фокус върху графити и стрийт арт. Сред предназначените за различни възрасти и нива на умение начинания в тази сфера са големи тематични визуални / фасадни проекти, графити и стрийт арт фестивали, интердисциплинарни проекти, конкурси, акции, демонстрации, работилници, лекции и други. Различните формати подкрепят улични артисти във всички етапи на тяхното развитие – от първоначалния интерес до професионално творческо ниво – както и тяхното взаимодествие с колеги от други сфери на съответното ниво на тяхната експертиза. С оглед по-слабата представеност и негативните нагласи към стрийт арта и към жени и момичета улични артисти, особено жени и момичета графити артисти, Аморфа поставя пецифичен акцент върху участието и подкрепата на представители на тези групи. С времето отчитаме тенденция за промяна на тези нагласи в гилдията и отдаване на внимание приоритетно на професионализма на артиста.

Сред големите фасадни проекти са изрисуването на част от фасадата на Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски – Варна“ (2009), СОУ „Св. Климент Охридски“ (2011), Народно читалище „П. Р. Славейков“ в кв. „Владиславово“ (2011), цялата фасада Помощно училище „Братя Миладинови“ (2013), част от фасадата на Народно читалище „Просвета – 1927“ в кв. „Аспарухово“ (2013) и част от интериора на ОУ „Капитан Петко войвода“ в кв. „Галата“ (2013). През 2015 г. бяха реализирани три проекта в рамките на проект за сътрудничество с Франкофонски център Варна, финансиран от Френския институт в Бълария: фасадни стени на центъра, калканна стена на Пета езикова гимназия във Варна и клубно помещение в Павилиона на д-р Сен Пиер, сграда с архитектурна и историческа стойност, в Париж.

Няколко издания на графити и стрийт арт фестивали, разработени тематично и организирани от Аморфа, се случват под наименованието на утвърждаващите се брандове Балкенс графити джем – тема балканско градско изкуство и култура и Фар Шабла графити – на екологична тема, както и спонсорският Спрайт графити джем. В това число са събития за артисти, подбрани от различни възрастови групи, нива на умение и техника, включващи български и чуждестранни артисти, както и общо три фестивала и едно неформално събитие на Вълноломната стена при Морска гара Варна.

Аморфа организира тематични акции: изрисуване на електротабла на тема Международен ден на младите хора: опазване на околната среда (2010) и Международен ден на младите хора: младежка миграция (2013), както и фестивални събития за изрисуване на вълноломната стена до Морска гара – Варна (2011, 2012, 2014), на сграда до НАОП „Николай Коперник“ – Варна (2013) и проектът „Фар Шабла Графити“ (2011,2012, 2013), в който всяка година бяха изрисувани на фестивален принцип мащабни цистерни и контейнери с дължина до 12 метра.

Инициативи в сферата на градското изкуство са и изложби, неформални и формални срещи и дискусии както с цел подкрепа във всички етапи на развитие на графити и стрийт артисти, така и с цел социална работа с младите хора. Сред дейностите на групата е и проектът „Архиграф“ (2013-), включващ работни срещи, дискусии, изложби и съвместни проекти на студенти по архитектура, млади професионални архитекти и най-опитните графити и стрийт артисти в страната, осъществен в партньорство с Община Варна, САБ – Варна, Дома на архитекта във Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна и галерия „Архис“ – Варна. През 2013 г. Младежка група „Аморфа“ участва на местно ниво в конкурса на Фондация „Блумбърг“ с идейно предложение за цялостен подход в изрисуването на фасади в рамките на града като част от концепцията за културното му развитие.

 

 

Фестивали и големи проекти

 

 

 

 

Спрайт Графити Джем

Фасадни проекти, изложби, акции

 

Обучителни събития: демонстрации и работилници