ДНИ НА ЕВРОПА

Home »  ДЕЙНОСТИ »  ДНИ НА ЕВРОПА

festlogo-01

Събитие

Стрийт фестът за Дните на Европа събра за първи път на едно място във Варна толкова многобройни и дотогава трудно примирими групи от млади хора, обединени на база на своите интереси. Към първоначалните спортове и изкуства – уличен танц, музика, скейт, блейд, байк, фрий рън, в последващите издания добавихме графити и стрийт арт демонстрации и състезания, астрономически наблюдения, семинари и филми, изложби, филмови и видео прожекции, музикални и визуални сетове на живо, дискусии на тема младежка политика, книжарница на открито и литературни пърформанси и четения на български и чужди езици, представяне на културите на местанта диаспора, междукултурен градски пикник, кулинарно състезание между национални кухни, изрисуване и поставяне на гнездилки, разясняване на птиците в града и защитени видове в региона, кампания за рециклиране, акции, демонстрации, множество отворени работилници и други.

Пространство

Създаването на споделени градски пространства (placemaking) е приоритет на Аморфа от самото начало на дейността. В отличително място на случване се превърна обширно открито пространство в Морската градина на Варна до Спортна зала и Пантеона. С някои издания се насочихме към повече на брой и разпръснати на подбрани места в града отделни събития с цел да работим за изграждането на разпознаваема от младите хора в града културна сцена с нейни характерни пространства и събитийна динамика. Успоредно с това в рамките на събитието организирахме посещения в учебни заведения с цел запознаване на ученици и студенти с участници в европейски програми на за образователна мобилност, доброволчество и стажове, и за опазване на околната среда – Еразъм, Европейска доброволческа служба, LIFE+. С това събитието се стремим да отворим повече врати пред младите хора във Варна към разнообразното пространството на планетата. Както и отвъд нея.

Цели

Дните на Европа са първото и най-устойчиво събитие на Аморфа. Започнало като стрийт (уличен) фест, форматът му се трансформира и развива с всяко издание като фокус остава градската среда. Негов приоритет са младите хора и изграждането на тяхната идентичност посредством интересите и уменията им, както и градските субкултури, към които принадлежат. Основно разбиране на инициативата е изграждането на младия човек в местната общност и определящата роля на тази идентичност като съставен елемент на „европейска идентичност“.
Четвъртото издание добави към Деня на Европа, отбелязван 9 май като официален празник на Европейския съюз, датата 5 май – празникът на Съвета на Европа. Включването на втората дата е препратка както към правозащитната роля на Съвета на Европа, така и към търсенето на една по-широка платформа на културно разбирателство и политическа стабилност в широкото разбиране на европейския континент.

 

Издания

banНощ на литературата за Дните на Европа 2015 Изд.8
flaer_front finalpyНощ на литературата за Дните на Европа 2014 Изд.7
flaer_front finalpyМладежки фест за Дните на Европа 2013 Изд.6
flaer_front final yСтрийт фест за Дните на Европа 2012 Изд.5
flaer_front final copyСтрийт фест за Дните на Европа 2011 Изд.4
flaer_front yСтрийт фест за Деня на Европа 2010 Изд.3
кхкСтрийт фест за Деня на Европа 2009 Изд.2
flaer_front finpyСтрийт фест за Деня на Европа 2008 Изд.1