ДИСКУСИИ & ПРЕДСТАВЯНИЯ

Home »  ДЕЙНОСТИ »  ДИСКУСИИ & ПРЕДСТАВЯНИЯ

 

 

Издания

web-4thBreakwater Talks: English Español Français 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) Български – Дискусии на чужд език (ТЕКУЩА)
„Психично здраве на младите хора“, „Младежка миграция“, Международен ден на младежта, Книжарница „Шекспир и приятели“, 12/08/2014
Проект „АРХИГРАФ“, Две дискусии за градска среда, Дом на архитекта, 07/2014
Проект „АРХИГРАФ“, Дискусия „Пресечна точка на графити и стрийт арт и архитектура“, Дом на архитекта, 09/2013
Дискусия „Протестната вълна в Истанбул“, част от изложба „#occupation“, ФЪНСИТИ, 07/2013