ДИСКУСИИ & ПРЕДСТАВЯНИЯ

Home »  ДЕЙНОСТИ »  ДИСКУСИИ & ПРЕДСТАВЯНИЯ

 ВЪЛНОЛОМНИ РАЗГОВОРИ

Дискусионната поредица на Младежка фондация „Аморфа“ от 2016 г.

Breakwater Talks burgundy canvas

World Stories & Interviews


Breakwater Talks InstaLive2021

 

Breakwater Talks Literature in colour

Breakwater Talks Design

 

Breakwater Talks at School 2 colour

 

Дискусионни издания преди 2016 г.

Days_of_Europe_15_02

Мултикултурно кафене: отворени врати за младите хора към света – 9 май 2015 г.

„Психично здраве на младите хора“, „Младежка миграция“, Международен ден на младежта, Книжарница „Шекспир и приятели“, 12/08/2014
Проект „АРХИГРАФ“, Две дискусии за градска среда, Дом на архитекта, 07/2014

Проект „АРХИГРАФ“, Дискусия „Пресечна точка на графити и стрийт арт и архитектура“, Дом на архитекта, 09/2013

Дискусия „Протестната вълна в Истанбул“, част от изложба „#occupation“, ФЪНСИТИ, 07/2013