Предстояща нова интеркултурна инициатива през 2024 година

Home »  Аморфа Новини »  Предстояща нова интеркултурна инициатива през 2024 година

През 2024 година Младежка фондация „Аморфа“ връща във фокуса на своите дейности темите, свързани с културното многообразие, интеркултурното учене чрез изкуствата, културната дипломация и приноса им за развитието на общността.

Новата програма ще бъде насочена отново приоритетно към младежки публики с възможност за включване на широката общественост в град Варна в част от специлизираните срещи с български и чуждестранни лектори в сферата на изкуствата.

Разгледайте някои от досегашните дейности на „Аморфа“ в секцията „Междукултурна идентичност и миграция“.

small

Comments are closed.