Четири дебютни изложби на младежи в Аморфа: Очаквайте конкурс!

Home »  Аморфа Новини »  Четири дебютни изложби на младежи в Аморфа: Очаквайте конкурс!

On юли 25, 2023, Posted by , In Аморфа Новини, By ,,,, , With Коментарите са изключени

През месец юли 2023 г. Младежка фондация „Аморфа“ стартира проект „Аморфа Траектория“ – ранни творчески дебюти на младежи в полето на визуалните изкуства. Със специален конкурс ще бъдат подбрани 8 млади любители творци, които ще имат шанса да представят работите си в своя дебютна изложба, организирана от екипа на фондацията. Проектът ще се осъществи с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ на Община Варна, Дирекция „Култура и духовно разивитие“.

Ръководител на пилотното издание в рамките на проекта е кадетът на „Аморфа Академия за създатели на културен живот“ 2022, осъществена с подкрепата на Национален фонд „Култура“, Анна-Мария Попова. От началото на 2023 г., Анна-Мария е програмен координатор на Младежка фондация „Аморфа“, а инициативата е първото ѝ предизвикателство като ръководител на проект в сферата на културата и любителското изкуство, подкрепен с общинско финансиране.

Изложбите на младите творци любители на възраст до 18 г. и от 18 до 26 г.  ще се осъществят в културното и обучително пространството на „Аморфа Академия“ и в публичното пространство на Адвокатската градина, пл. Ален Боске. Подборът на кандидати ще се осъществи от професионално жури, съставено от утвърдени млади творци от цялата страна, сред които Ина Валентинова – съвременен художник и арт терапевт (Русе), Ивелина Русева – художник и арт педагог (Велико Търново) и арх. Моника Маринова – архитект с европейско отличие (Бургас). Куратори на изложбите ще са арх. д-р Доника Кирова, художник, преподавател във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, възпитаник на Национална художествена академия – София, и Ина Валентинова от екипа на фондацията и журито.

Инициативата продължава активното сътрудничество на фондацията с координаторите в градовете Бургас, Велико Търново и Русе.

Повече информация за предстоящиа конкурс ще бъде публикувана на сайта на фондацията и в социалните ѝ профили до края на месец юли.

 

 

Comments are closed.