Какво се случва с регулярните дейности на Аморфа?

Home »  Аморфа Новини »  Какво се случва с регулярните дейности на Аморфа?

On ноември 16, 2021, Posted by , In Аморфа Новини, With Коментарите са изключени

От началото на 2020 г. наблюдаваме и преживяваме притеснителна нова тенденция. Значителен стана процентът на планирани събития, които пропадат преди началото на тяхното осъществяване. Подобна ситуация не се е случвала в дългогодишната работа на организацията и провокира да направим анализ, както и да вземем конкретни решения за промяна в начина на работа с екипа, партньори, участници и публика.

Причините за това, смятаме, са свързани пряко със значителна промяна в усещането за сигурност, доходите, представата за бъдещето и разпределянето на личното време на хората, породена в следствие на пандемията.

Забелязваме, че все по-малко от нас имат готовност да отделят време да се включат в инициативи с общественополезна цел или с цел собственото им професионално развитие, където да участват безвъзмездно или срещу по-малко заплащане от предлаганото на пазара и от бизнеса. Това се отнася както до професионалисти, така и до непрофесионалисти, като потенциални участници, включително при условие, че получават видимост, нови умения, достъп до публики или други възможности, които могат да се материализират в тяхна полза в следващ момент.

Още по-притеснително е, че все по-често, след първоначално потвърждаване на участие при договорени условия и старт на подготовката, и без конкретна причина или готовност за преговори, ключови участници се оттеглят от инициативата, което води до пропадането ѝ. Наричаме нашите участници ключови, защото традиционно избираме сферите и темите и изграждаме събитията си с оглед на конкретния профил, умения и възможности за развитие на поканените гости, а не като ги каним да запълнят предварително разписани проектни функции. Често в тези ситуации вече са били привлечени като партньори институции, експерти, международни участници, които са декларирали подкрепата и включването си. Пропадането на такива дейности струва не само липсата на реализиране на готовата идея, загуба на време и труд за внимателната подготовка, но и пряко влияе върху баланса и доверието вътре в екипа, върху дълго и внимателно формирания образ на фондацията пред публиката, както и застрашава сериозно връзките на доверие с важни организационни и институционални партньори, градени години наред.

За съжаление, все по-често срещаме и ситуации, в които организационни партньори, които каним да се включат в бъдеща, начертана и разработена от нас дейност, припознават и присвояват идеята в буквален или видоизменен формат. Тъй като партньорските покани – логично – се случват преди осъществяването на идеята пред публика, тази динамика остава знание само на малкия кръг от хора в екипа и привлечените като участници други лица и организации.

Въпреки усилията ни да продължим да обновяваме екипа на организацията като привличаме, обучаваме и изграждаме разпознаваемост и контакти на новите членове, липсата на заплащане, по-голям и разнообразен екип, регулярни дейности и успешно осъществяване на разработваните идеи, тези процеси оказват влияние на екипната устойчивост, а оттам и на капацитета за текуща и бъдеща работа. В такава ситуация най-бързо се губят младите хора. Същевременно, по-големите и разнообразни предизвикателства, свързани с новата и постоянно променяща се ситуация, изискват не просто по-голям екип, а и по-добре обучен и сработен такъв, на който, освен това, може да се разчита, че ще се запази от началото до края на конкретна инициатива и поредица от инициативи.

За огромна изненада на много хора, Аморфа години наред ДОСЕГА работи успешно предимно без външно финансиране. За тези, които са наясно с ролята на една общностна организация, която не само организира събития с културен и социален характер, а винаги подчинява това на конкретни общностни цели, политики и тенденции, причината за подобна стратегия е разбираема. Въпреки трудностите, това позволява на организацията гъвкавостта да реагираме на идеи, процеси и готовността на хора да направят важна стъпка в представянето на работата си пред публика, както и на пространства и партньори да разберат смисъла от участието си и да окажат подкрепа.

Поддържахме регулярна дейност с малки и големи формати, вместо да работим на проектен принцип с няколко събития в годината. Разполагахме инициативите, които изграждахме с участници от всякакви сфери и с оглед на местния контекст и цели, в разнообразни пространства в града, вместо да функционираме като културно или социално пространство, формиращо печалба като наемодател за готови външни културни продукти без реално да създава такива. Успявахме да действаме бързо като постоянно откриваме и включваме нови градски пространства в нашата дейност, или такива, които имаха нужда от допълнителна видимост и подкрепа, за да продължат да работят добре.

Подобен тип отвореност, проактивна чуваемост и готовност за бързо решение и действие от страна на организацията е най-работещата формула при включването и задържането на млади хора (като участници и публика), чиито интереси и мотивация са динамични, както и на други чувствителни групи, сред които представителите на чуждестранната общност и техните деца, растящи сред нас. Това е и формулата да се реагира в нови и непознати за общността ситуации, в които тя има най-голяма нужда от бързината, проактивността, тренираната способност за набелязване на предизвикателства и намиране на решения, и за ефективно задвижване на партньорства и ресурси – отличителна черта и основна роля на гражданския сектор, в това число на младежките, културните и социалните организации.

В този смисъл и след неколкократни опити да разчитаме на досегашния начин на работа с направени известни промени, решихме да спрем осъществяването на планираните дейности до момент, в които успеем да осигурим финансиране за всяка една от тях, както и за бъдещите ни индивидуални и партньорски проекти от местен, национален и международен характер. Продължаваме да търсим смислени възможности да останем пълноценна част от общността и нейните нужди, да следим внимателно всичко, свързано с младите хора и огромните нови предизвикателства пред тях, и да останем във връзка с институционалните ни партньори, както и с професионалисти, организации и простраства, които продължават да работят или са в процес на трансформиране на дейността си.

 

Comments are closed.