Как ще отбележим Деня за правата на човека – 10 декември?

Home »  Аморфа Новини »  Как ще отбележим Деня за правата на човека – 10 декември?

Специално издание на „Вълноломни разговори в училище“ на български, английски и френски език, посветено на Международния ден за правата на човека – 10 декември, предстои да проведем съвместно с LFI Международен френски лицей във Варна.

По време на разговора на 12 декември ще научим какви са разбиранията на младите хора за това как благотворим и ще обсъдим каква е връзката между благотворителността, правата на човека, гражданските организации и работата в общността.

За наш гост сме поканили Ивелина Митева, инициатор и организатор на платформата за дарителски кампании Re-Dress.org. Ивелина ще сподели комплексния си опит на дългогодишен неформален организатор на корпоративната социална отговорност в местния клон на международна компания, както и някои уроци и отворени въпроси, провокирани от предизвикателствата, които среща в разработването на своята платформа за подкрепа на дарителски каузи – Re-Dress.org.

На срещата ще говорим и за дългогодишния съвместен проект за интеркултурно учене на колежа и Аморфа – „Мултикултурен град“ и за неговите по-дълбоки и дългосрочи социални цели, свързани с преодоляването на културните стереотипи в общността, културно познаване и разбиране, формиране на мултикултурна идентичност и културна дипломация.

Comments are closed.