Дните на Европа 2015 с тема 70-годишнина от края на Втората световна война

Home »  Аморфа Новини »  Дните на Европа 2015 с тема 70-годишнина от края на Втората световна война

On май 10, 2015, Posted by , In Аморфа Новини, With Коментарите са изключени

В дните между 5 и 9 май всяка година през последните осем Аморфа празнува Дните на Европа с поредица от младежки събития. Отбелязваме празник на европейската култура и принадлежност на младите хора и централната роля на местната идентичност в нейното изграждане. Но тази година обръщаме внимание на годишнината от Втората световна война и тъмната страна на нашето европейско културно наследство. Дните на Европа тази година посвещаваме на темата за войната, иманентно свързана с тях, с напомняне към младите хора да следят с особено внимание решенията и действията в обществото, които могат да ни поведат в тази посока още веднъж. Отбелязваме 5 май – празник на Съвета на Европа, създаден с идеята за защита на човешките права – и 9 май – празник на Европейския съюз като политическо обединение, гарантиращо стабилност – с напомняне към младите хора за ролята на тези европейски обединения, претендиращи да преосмислят тъмната страна на континента и да работят за това тя никога да не се прояви отново.

Мултикултурно кафене: отворени врати за младите хора към света

В годината на 70-тия юбилей от края на Втората световна война, общуването и разбирателството между хора от различни култури и общности и утвърждаването на мира е като преговор на стар урок в момент на изпитание. С тази тематична връзка и още по-резонна мотивация, отново организираме неформална дискусия за срещата на младите хора с различни култури, традиционно присъстващо в инициативата ни за Дните на Европа през последните няколко години. Това е събитие за знанието за другия, пътешествията и предизвикателствата в тях.

Всяка година по време на тази среща на млади хора от различни култури, живеещи или пребиваващи в града, подготвяме презентации, дискусии и приятелски срещи, на които се споделят преживявания, лични истории, съвети и информация, свързани с това как се откриват нови култури, учат чужди езици, постига развитие и по-добро разбиране на другите. На административен език това са и всички практики, включително сътрудничества и програми, свързани с пътуване, обучение, работа, работен стаж, доброволчество и обмен за младежи. Пряката връзка с тези финансирани европейски възможности не е случайна. Философията на голяма част от тях е аргументирана именно с усилия за преодоляването на противоречията и предотвратяване на нов мащабен конфликт. Кафенето ще се състои на 9 май от 16:00 ч. в чуждоезична книжарница „Шекспир и приятели“, ул. „Драгоман“ №17, Варна.

Нощ на литературата 2015 Варна

В Нощ на литературата във Варна тази година ще бъдат представени няколко автора и силни текста, представящи и преживяващи войната. В литературно-театралните работилници ще насочим вниманието на младежите в училище точно към тези текстове. Ще работим върху тях през изпробване на техниките на сцената, преминавайки през внимателно чуване, тълкуване, изговаряне и изиграване на текста през тялото.

По време литературните срещи в училище, гост-авторите ще засегнат темата за войната и мира в буквалните и по-широките им значения на другия и антагонизма.

Comments are closed.