АМОРФА АКАДЕМИЯ

Home »  АМОРФА АКАДЕМИЯ

FB Cover-01

АМОРФА АКАДЕМИЯ ЗА СЪЗДАТЕЛИ НА КУЛТУРЕН ЖИВОТ Е ПРОГРАМА НА МЛАДЕЖКА ФОНДАЦИЯ „АМОРФА“,
ОСЪЩЕСТВЯВАНА С ПОДКРЕПАТА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“ – ГОДИШНО ФИНАНСИРАНЕ 2022.

amorphaacademy.org