АМОРФА АКАДЕМИЯ

Home »  АМОРФА АКАДЕМИЯ

01_Intro BG-01
 

ТРЕТА ГОДИНА НА ПРОГРАМАТА „АМОРФА АКАДЕМИЯ ЗА СЪЗДАТЕЛИ НА КУЛТУРЕН ЖИВОТ“ –  ИНИЦИАТИВА НА МЛАДЕЖКА ФОНДАЦИЯ „АМОРФА“.
ПРЕЗ 2024 ПРЕДСТОИ „АМОРФА АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ ПОСЛАНИЦИ НА КУЛТУРАТА“ – издание „ЕВРОПА – АЗИЯ: КНИГИ И КИНО“. ИЗДАНИЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ПОДКРЕПАТА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“.

amorphaacademy.org