ЗА НАС

Home »  ЗА НАС

logo amorpha foundation

amorfbg3c copy

МЛАДЕЖКА ФОНДАЦИЯ „АМОРФА”

Младежка фондация „Аморфа” е формирана като кулминация на седемгодишната работа на Младежка група „Аморфа”. Идеята на младежката фондация е да съществува като база за развитието на младите хора, тяхното мнение, познание, имения, идеи, индивидуални и общи начинания, групи и организации. Паралелно с фондацията, продължава да съществува и да се променя сформиралата се през 2009 г. неформална младежка група Аморфа, в която участват млади хора с интересни идеи и желание за постигането им. Аморфа е стремежът да сме част от това постигане. Фондацията е учредена на 21 март 2016 г.

 

МЛАДЕЖКА ГРУПА „АМОРФА”

Създадена на 25 януари 2009 г., Младежка група „Аморфа” е неформално обединиение, представляващо подвижен екип от млади хора при реализирането на поредица от младежки дейности, инициирани и осъществени от тях. Философията на групата се гради около постоянното привличане на млади хора, които трупат организационен и комуникативен опит при осъществяването на новите идеи, с които допринасят. В този смисъл, фокусът на нашите дейности не е върху сферата или тематиката на събитията ни, а върху хората, с които работим.

Членовете на екипа имат конкретни умения и интереси в сферата на архитектурата, дизайна, компютърните технологии, изкуството, политиката и правата на човека. Имаме различен организационнен опит в рамките на групата, което позволява предаването му и непрекъснатото му развиване. Това ни позволява да подготвяме различни по вид събития – в сферата на музиката, спорта, танца, изобразителното изкуство, градската култура и др. – където забавлението и (само)обучението са задължителни елементи. Към момента работим активно в сферата на градската култура, като не търсим неин превод, а допринасяме за естественото й случване в контекста, който я обуславя. Отговорността на общността към израстването, обучението и изявата на младите хора е наша отправна точка по отношение на успешното настояще и бъдеще на тази общност.

Ние сме аморфни, защото знаем – младите хора са различни, но младите хора са и динамични и променят вече различните си интересите. Ние не спираме да сме тези, които сме, но и се променяме в съответствие със средата си и с търсенията си. Искаме да правим и правим дейности, които могат да поддържат скоростта на тези промени.

С регистрирането на Младежка фондация „Аморфа”, неформалната група, от която фондацията израства, продължава да съществува паралелно и независимо като „съдържател” за развитие на умения на младите хора и да използва натрупания опит от младите членове на екипа.