АРХИГРАФ Проект

Home »  ГРАФИТИ & СТРИЙТ АРТ »  АРХИГРАФ Проект

АРХИГРАФ Проект

„АРХИГРАФ“ е проект, който прави среща между графити и стрийт артисти, студенти по архитектура, професионални архитекти, строители, производители на материали за рисуване и граждани, имащи отношение към трансформирането на градската среда. Целта е да създадат взаимен интерес и предразполагащи условия за съвместна работа между професионалистите в свързаните сфери и най-младите им представители. Акцент на „АРХИГРАФ“ е включването на уличното визуално изкуство още на идейно ниво в проектите на архитектите. Това ще създаде условия за силно и забележимо изкуство в градска среда, на което няма да липсват ресурси да се развива. Новите архитектурни проекти ще са базирани все повече върху разбирането на това как гражданите преосмислят и въздействат върху средата на града, в който живеят.

Партньори на Аморфа по проекта 2013-2014: Община Варна – Дирекция „ОМДС“, Funcity 2014, Кандидатура на Варна за Европейска младежка столица, Съюз на архитектите в България – Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, Галерия „Архис“. Благодарности за приноса на Магазини „На тъмно“ и Монтана-Испания при реализирането на визуалния проект на Морска гара Варна. Събитията през юли 2014 г. са част от Funcity – Младежкият фестивал на Варна 2014 (7-13 юли, Варна). Страница на фестивала в интернет: www.funcity.bg.

Събития

Работна среща САБ
Участват: DILOM, ESTEO, FARS, NASIMO, SHIONE, XPOME, 140 IDEAS, DESTRUCTIVE CREATION, PYROTECHNIX CREW, SUNSHINERS и студентите от ВСУ Йоана Атанасова, Венцислав Вълчев, Виктория Григорова, Рая Даскалова, Марио Дойчинов, Саня Ковачева, Вера Палозова, Явор Панев. В рамките на проекта се включиха с подкрепа и експертиза архитектите Веков, Бачев, Гюров, Топчиев, Петкова, Ингатов, Даскалов и Димов. Дом на архитекта – Вaрна.

Изложба САБ
Участват: DILOM, ESTEO, FARS, NASIMO, SHIONE, XPOME, 140 IDEAS, DESTRUCTIVE CREATION, PYROTECHNIX CREW, SUNSHINERS и студентите от ВСУ Йоана Атанасова, Венцислав Вълчев, Виктория Григорова, Рая Даскалова, Марио Дойчинов, Саня Ковачева, Вера Палозова, Явор Панев. В рамките на проекта се включиха с подкрепа и експертиза архитектите Веков, Бачев, Гюров, Топчиев, Петкова, Ингатов, Даскалов и Димов. Дом на архитекта – Вaрна.

Работна среща галерия „Архис“

Изложба ВСУ

Работна среща 2014 САБ

Рисуване графити 2014