Ден на роботиката в Технически университет – Варна

Home »  АСТРОНОМИЯ & РОБОТИКА »  Ден на роботиката в Технически университет – Варна

 

 

Идея

Ден на роботиката е инициатива на Технически университет – Варна, координирана от Студентски клуб по Роботика и мехатроника. Аморфа е партньор на инициативата от 2013 г. като предлага и развива идеята за интердисциплинарното разгръщане на темата „Роботика“ и приложението на роботиката в различни сфери на живота. С този подход целим да насочим внимание изграждане на връзки между такива сфери, обмен на знание и постижения между тях, и оптимизиране на работата чрез ползването на постигнатите резултати и достижения в други сфери.

Направления

– Астрономия и космически технологии
– ИКТ / Информационни и комуникационни технологии
– Медицина
– Математика
– Автоматизация
– Изкуства
– Академични и бизнес партньорства
– Квалификация и професионално ориентиране

Предстои

Очаквайте предстоящото издание на Ден на роботиката на 11 декември 2015 г.
Запазете датата свободна и очаквайте нова и оптимизирана програма. Предложения за тематични дискусии и практически модули изпращайте на team@amorpha.org.

 

Издания

Ден на роботиката 2014 

Седмица на роботиката 2013