Breakwater Talks: Русский : Как да бъдеш свой собствен психотерапевт

Home »  Аморфа Новини »  Breakwater Talks: Русский : Как да бъдеш свой собствен психотерапевт

On януари 25, 2018, Posted by , In Аморфа Новини, With Коментарите са изключени

Младежка фондация „Аморфа“ и Съвременно пространство представят четвъртото издание на руски език на дискусионната поредица : Breakwater Talks : Вълноломни разговори : Русский

Тема: КАК ДА БЪДЕШ СВОЙ СОБСТВЕН ПСИХОТЕРАПЕВТ: ТЕХНИКИ И ПРАКТИКИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА САМОПОМОЩ

Гост: Динара Бадаева / Русия
Модератор: Катерина Романенко / Русия

Място: Съвременно пространство – ул. „Марко Балабанов“ № 23, гр. Варна
Дата: 03.02.2018 г., събота
Час / продължителност: 16:00 ч. / 1 час и 30 мин.
ВХОД СВОБОДЕН

Сложни житейски ситуации срещаме постоянно. Като не забравяме да се обръщаме за помощ и поддръжка към близки и специалисти, важно е да знаем, че не малко можем да си помогнем и сами. Каним ви да разберете по-подробно и да говорим за това:
○ Какво представлява личността, как е устроена и как се променя
○ Как взаимодействат личност и общество, защо възникват междуличностни конфликти
○ Защо възникват и как се развиват вътрешните конфликти, как сме свикнали да реагираме на тях
○ Аз съм свой добър приятел: какво представлява психологическата самопомощ и какви техники може да ползвате в ежедневието

20171124_untitled_0046046

Гост:
Динара Бадаева — по образование биолог, педагог, психолог. 10 години се занимава с популяризиране на науката като научен сътрудник в биологически музей. Става един от учредителите на частна школа и 13 години работи като педагог и администратор. През последните 15 години е практикуващ психолог: индивидуално консултиране, водене на групи, просветителска дейносто. Майка на три деца и многократна баба.

Модератор:
Копирайтър, пътешественик, стопанин на куче. Завършва Московски държавен университет „Ломоносов“, работи в сферата на интернет журналистиката и ПР-а. Автор на текстове, редактор, мениджър на социални мрежи. Фрилансър и дигитален номад. Сфери на интерес – философия, религия, технологии, образование. Живее във Варна от две години.

СТРАНИЦА НА СЪБИТИЕТО

***
Breakwater Talks: Български English Español Français 日本語 (японски) 한국어 (корейски)

Breakwater Talks – или вълноломни разговори – е седмична поредица отворени дискусии на вълнуващи теми, представени от лектор или гост, изцяло на английски, испански или френски език. Изданията на по-малко говорените в града японски или корейски език протичат с ползването и на помощен език – английски или български.

Дискусиите са насочени към всички, които се интересуват от динамиката на света и искат да владеят свободно повече езици. Търсим ги сред младите професионалисти, кандидат-студенти, студенти във Варна, студенти от Варна в университети в страната и чужбина, чуждестранни студенти, местни чужденци, млади хора и всеки, имащ мотивация да развива себе си. Подгответе се за предварително обявената тема, чуйте позицията на другите, имайте информирано мнение, споделете го и го защитете. Дискусиите на съответния език сме избрали да се случват в приятно градско пространство, където можете да срещнете езика и неговата култура ежедневно.

***

Молодежная некоммерческая организация «Аморфа» и «Современное пространство» представляют четвёртое мероприятие на русском языке в обсуждениях серии Breakwater Talks: Русский : «Волноломные разговоры: Русский»

Тема: САМ СЕБЕ ПСИХОТЕРАПЕВТ: ИНСТРУМЕНТЫ И ПРАКТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ САМОПОМОЩИ

Гость: Динара Бадаева / Россия
Модератор: Катерина Романенко / Россия

Место: Contemporary Space «Современное пространство», ул. Марко Балабанов, 23 – Варна, Болгария
Дата: 03.02.2017, суббота
Время / Продолжительность: 16:00 / 1 час и 30 минут.
Вход свободный

Сложные жизненные ситуации встречаются нам постоянно. Не забывая обращаться за помощью и поддержкой к близким и специалистам, немало мы можем сделать для себя сами. Приглашаем вас узнать подробнее и обсудить:
○ Что такое личность, как она устроена и меняется
○ Как взаимодействуют личность и общество, почему возникают межличностные конфликты
○ Почему возникают и как развиваются внутренние конфликты, как мы привыкли на них реагировать
○ Я себе добрый друг: что такое психологическая самопомощь и какие инструменты вы можете использовать в повседневной жизни

Гость:
Динара Бадаева — по образованию биолог, педагог, психолог. 10 лет занималась популяризацией науки как научный сотрудник в биологическом музее. Затем стала одним из учредителей негосударственной школы и 13 лет работала педагогом и администратором. Последние 15 лет практикующий психолог: индивидуальное консультирование, ведение групп, просветительская деятельность. Мать троих детей и многократно бабушка.

Модератор:
Катерина Романенко — копирайтер, путешественник, собаковладелец. Окончила МГУ им. Ломоносова, работала в интернет-журналистике и сфере PR. Автор текстов, редактор, менеджер соцсетей. Фрилансер и цифровой кочевник. Среди интересов философия, религия, технологии, образование. Живёт в Варне почти два года.

***

Страница на Фейсбуке

***
Breakwater Talks: «Волноломные разговоры»: Български English Español Français Português Русский 日本語 (японский) 한국어 (корейский)

Breakwater Talks — «Волноломные разговоры» — это серия еженедельных открытых дискуссий по актуальным темам, представленные приглашенным оратором на английском, испанском, французском или русском языках. Мероприятия на менее распространенных в городе японском, корейском и португальском языках проходят с поддержкой другого языка — английского или болгарского.

Дискуссии направлены на всех тех, кто заинтересован в динамичности мира и хочет свободно говорить на нескольких языках. Мы ищем их среди молодых специалистов, перспективных студентов в Варне, студентов-варненцев из университетов в стране и за рубежом, иностранных студентов, местных иностранцев, молодых людей и тех, кто хочет развиваться. Участники готовятся к заранее объявленной теме, выслушивают позицию других, формируют информированное мнение, делятся им и защищают его. Обсуждения на иностранных языках мы организуем в приятных местах и районах города, где вы можете ежедневно встретить язык и его культуру.

Comments are closed.