Breakwater Talks: Русский : Природата на съзнанието и изкуственият интелект

Home »  Аморфа Новини »  Breakwater Talks: Русский : Природата на съзнанието и изкуственият интелект

On ноември 11, 2017, Posted by , In Аморфа Новини, With Коментарите са изключени

Младежка фондация „Аморфа“ и Съвременно пространство представят третото издание на руски език на дискусионната поредица : Breakwater Talks : Вълноломни разговори : Русский

Тема: Природата на съзнанието и изкуственият интелект

Гост: Сергей Бадаев / Русия
Модератор: Катерина Романенко / Русия

Място: Съвременно пространство – ул. „Марко Балабанов“ № 23, гр. Варна
Дата: 23.11.2017 г., четвъртък
Час / продължителност: 19:00 ч. / 1 час и 30 мин.
ВХОД СВОБОДЕН

Природата на съзнанието и изкуственият интелект. Ще обсъдим идеи, считани за ключови в тази сфера, но по които все още не е постигнато съгласие.
○ Природата на съзнанието – проблемът тяло/разум
○ Проблемът със субективността
○ Слаба и силна версия на изкуствения интелект
○ Корабът на Тезей или проблемът за идентичността

Гост: Сергей Бадаев / Русия
Сергей Бадаев е роден в Москва. Завършва биологическия факултет на Московски университет през 1979 г. По времето на „перестройката“ направил завой в професионалните си занимания, като от научната работа преминал в сферата на образованието. Един от основателите на частно училище в Москва. Оттогава вече 25 години се занимава с преподаване на английски език. Основните му интереси са в областта на философията, религията и психологията. Той е бивш председател на Московския център за хуманизъм.

Модератор: Катерина Романенко / Русия
Копирайтър, пътешественик, стопанин на куче. Завършва Московски държавен университет „Ломоносов“, работи в сферата на интернет журналистиката и ПР-а. Автор на текстове, редактор, мениджър на социални мрежи. Фрилансър и дигитален номад. Сфери на интерес – философия, религия, технологии, образование. Живее във Варна от малко повече от година.

СТРАНИЦА НА СЪБИТИЕТО

***
Breakwater Talks: Български English Español Français 日本語 (японски) 한국어 (корейски)

Breakwater Talks – или вълноломни разговори – е седмична поредица отворени дискусии на вълнуващи теми, представени от лектор или гост, изцяло на английски, испански или френски език. Изданията на по-малко говорените в града японски или корейски език протичат с ползването и на помощен език – английски или български.

Дискусиите са насочени към всички, които се интересуват от динамиката на света и искат да владеят свободно повече езици. Търсим ги сред младите професионалисти, кандидат-студенти, студенти във Варна, студенти от Варна в университети в страната и чужбина, чуждестранни студенти, местни чужденци, млади хора и всеки, имащ мотивация да развива себе си. Подгответе се за предварително обявената тема, чуйте позицията на другите, имайте информирано мнение, споделете го и го защитете. Дискусиите на съответния език сме избрали да се случват в приятно градско пространство, където можете да срещнете езика и неговата култура ежедневно.

***

Молодежная некоммерческая организация «Аморфа» и «Современное пространство» представляют третье мероприятие на русском языке в обсуждениях серии Breakwater Talks: Русский : «Волноломные разговоры: Русский»

Тема: ПРИРОДА СОЗНАНИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Гость: Сергей Бадаев / Россия
Модератор: Катерина Романенко / Россия


Место: Contemporary Space «Современное пространство», ул. Марко Балабанов, 23 – Варна, Болгария
Дата: 10.19.2017, четверг
Время / Продолжительность: 19:00 / 1 час и 30 минут.
Вход свободный

Природа сознания и искусственный интеллект. Мы коснемся идей, которые считаются ключевыми для данной области, но вокруг них до сих пор идут споры и нет общего согласия.
○ Природа сознания – проблема тело/разум
○ Проблема субъективности
○ Слабая и сильная версии ИИ
○ Корабль Тесея или проблема идентичности

Гость: Сергей Бадаев / Россия
Сергей Бадаев родился в Москве. Он закончил биологический факультет Московского университета в 1979 г. Во время «перестройки» поменял род деятельности и вместо научных исследований стал заниматься образованием. Является одним из основателей частной школы в Москве. С тех пор уже в течение более 25 лет преподает английский язык. Его главная область интересов — это философия, религия и психология. Сергей является бывшим председателем Московского гуманистического центра.

Модератор: Катерина Романенко / Россия
Копирайтер, путешественник, собаковладелец. Окончила МГУ им. Ломоносова, на старших курсах специализировалась на PR в сфере экологических проектов и проектов по устойчивому развитию территорий. Работала в интернет-журналистике и сфере PR. Автор текстов, редактор, менеджер соцсетей. Фрилансер и цифровой кочевник. Среди интересов философия, религия, технологии, образование. Переехала в Варну в 2016 году.

Страница на Фейсбуке

***
Breakwater Talks: «Волноломные разговоры»: Български English Español Français Português Русский 日本語 (японский) 한국어 (корейский)

Breakwater Talks — «Волноломные разговоры» — это серия еженедельных открытых дискуссий по актуальным темам, представленные приглашенным оратором на английском, испанском, французском или русском языках. Мероприятия на менее распространенных в городе японском, корейском и португальском языках проходят с поддержкой другого языка — английского или болгарского.

Дискуссии направлены на всех тех, кто заинтересован в динамичности мира и хочет свободно говорить на нескольких языках. Мы ищем их среди молодых специалистов, перспективных студентов в Варне, студентов-варненцев из университетов в стране и за рубежом, иностранных студентов, местных иностранцев, молодых людей и тех, кто хочет развиваться. Участники готовятся к заранее объявленной теме, выслушивают позицию других, формируют информированное мнение, делятся им и защищают его. Обсуждения на иностранных языках мы организуем в приятных местах и районах города, где вы можете ежедневно встретить язык и его культуру.

 

Comments are closed.