Breakwater Talks: Русский : Околна среда. Системи за управление на отпадъци

Home »  Аморфа Новини »  Breakwater Talks: Русский : Околна среда. Системи за управление на отпадъци

On октомври 11, 2017, Posted by , In Аморфа Новини, With Коментарите са изключени

Младежка фондация „Аморфа“ представя второто издание на руски език на дискусионната поредица : Breakwater Talks : Вълноломни разговори : Русский

Тема: Околна среда. Системи за управление на отпадъци

Гост: Оксана Щъйк / Русия
Модератор: Катерина Романенко / Русия

Място: Съвременно пространство – ул. „Марко Балабанов“ № 23, гр. Варна
Дата: 19.10.2017 г., четвъртък
Час / продължителност: 19:00 ч. / 1 час и 30 мин.
ВХОД СВОБОДЕН

Околна среда. Системи за управление на отпадъци:
○ Преработка на отпадъците: методи и технологии
○ Термична обработка (изгаряне) като метод за третиране на отпадъци. Митове и факти.
○ Тенденции в управлението на отпадъците: Русия, Япония, САЩ

Гост: Оксана Щъйк / Русия
Завършва Московски енергетически институт и посещава специален курс по японски в Института за азиатски и африкански изследвания към Московския държавен университет. Печели стипендия и заминава за Япония, където изучава японски език и енергетика в Технически университет „Шибаура“ – Токио. След четиригодишен престой се завръща в Русия, където започва работа в Московски енергетически институт. През 2017 г. се премества заедно със семейството си в България.

Модератор: Катерина Романенко / Русия
Копирайтър, пътешественик, стопанин на куче. Завършва Московски държавен университет „Ломоносов“, работи в сферата на интернет журналистиката и ПР-а. Автор на текстове, редактор, мениджър на социални мрежи. Фрилансър и дигитален номад. Сфери на интерес – философия, религия, технологии, образование. Живее във Варна от малко повече от година.

СТРАНИЦА НА СЪБИТИЕТО

***
Breakwater Talks: Български English Español Français 日本語 (японски) 한국어 (корейски)

Breakwater Talks – или вълноломни разговори – е седмична поредица отворени дискусии на вълнуващи теми, представени от лектор или гост, изцяло на английски, испански или френски език. Изданията на по-малко говорените в града японски или корейски език протичат с ползването и на помощен език – английски или български.

Дискусиите са насочени към всички, които се интересуват от динамиката на света и искат да владеят свободно повече езици. Търсим ги сред младите професионалисти, кандидат-студенти, студенти във Варна, студенти от Варна в университети в страната и чужбина, чуждестранни студенти, местни чужденци, млади хора и всеки, имащ мотивация да развива себе си. Подгответе се за предварително обявената тема, чуйте позицията на другите, имайте информирано мнение, споделете го и го защитете. Дискусиите на съответния език сме избрали да се случват в приятно градско пространство, където можете да срещнете езика и неговата култура ежедневно.

***

Молодежная некоммерческая организация «Аморфа» представляет второе мероприятие на русском языке в обсуждениях серии Breakwater Talks: Русский : «Волноломные разговоры: Русский»

Тема: Экологическая ситуация. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

Гость: Оксана Штык / Россия
Модератор: Катерина Романенко / Россия


Место: Contemporary Space «Современное пространство», ул. Марко Балабанов, 23 – Варна, Болгария
Дата: 10.19.2017, четверг
Время / Продолжительность: 19:00 / 1 час и 30 минут.
Вход свободный

Экологическая ситуация. Система управления отходами:
○ Переработка: методы и технологии
○ Сжигание отходов (мусоросжигание) – один из методов обращения с отходами. Мифы и факты.
○ Тенденции – Россия, Япония, США

Гость: Оксана Штык / Россия
Окончила Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Московский энергетический институт). В ноябре 1997 года уехала на учебу в Японию. Получила грант японского правительства «Токю». Изучала японский в школе «Токyo Nihongo Gakkuin», поступила в аспирантуру Технического Университета Сибаура. Четыре года жила в Японии, учась в аспирантуре и работая стажером в отделе газовых турбин фирмы «Исикавадзима» в Японии. В 2004 году начала работать в МЭИ на кафедре ТЭС, в 2005 год защитила кандидатскую диссертацию по теме «Исследование парогазовых технологий на мусоросжигательных заводах». Работала в деканате ИТТФ начальником курса и на кафедре ТЭС МЭИ в должности доцента и старшего преподавателя. Сейчас с семьей живет в Варне.

Модератор: Катерина Романенко / Россия
Копирайтер, путешественник, собаковладелец. Окончила МГУ им. Ломоносова, на старших курсах специализировалась на PR в сфере экологических проектов и проектов по устойчивому развитию территорий. Работала в интернет-журналистике и сфере PR. Автор текстов, редактор, менеджер соцсетей. Фрилансер и цифровой кочевник. Среди интересов философия, религия, технологии, образование. Переехала в Варну в 2016 году.

Страница на Фейсбуке

***
Breakwater Talks: «Волноломные разговоры»: Български English Español Français Português Русский 日本語 (японский) 한국어 (корейский)

Breakwater Talks — «Волноломные разговоры» — это серия еженедельных открытых дискуссий по актуальным темам, представленные приглашенным оратором на английском, испанском, французском или русском языках. Мероприятия на менее распространенных в городе японском, корейском и португальском языках проходят с поддержкой другого языка — английского или болгарского.

Дискуссии направлены на всех тех, кто заинтересован в динамичности мира и хочет свободно говорить на нескольких языках. Мы ищем их среди молодых специалистов, перспективных студентов в Варне, студентов-варненцев из университетов в стране и за рубежом, иностранных студентов, местных иностранцев, молодых людей и тех, кто хочет развиваться. Участники готовятся к заранее объявленной теме, выслушивают позицию других, формируют информированное мнение, делятся им и защищают его. Обсуждения на иностранных языках мы организуем в приятных местах и районах города, где вы можете ежедневно встретить язык и его культуру.

 

Comments are closed.