ПОДКРЕПИ идеята „Чужденец навсякъде – Навсякъде у дома“ на Аморфа

Home »  Аморфа Новини »  ПОДКРЕПИ идеята „Чужденец навсякъде – Навсякъде у дома“ на Аморфа

On октомври 8, 2016, Posted by , In Аморфа Новини, With Коментарите са изключени

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ И ПОДКРЕПЕТЕ първата дейност за набиране и предоставяне на средства на млади хора, предприета от МЛАДЕЖКА ФОНДАЦИЯ АМОРФА.

Използвайте опита ни, за да подкрепите добрите идеи на младите хора!

ИНИЦИАТИВАТА: С нея Фондацията насочва вниманието си към младите хора от смесен произход и младите чужденци в общността, както и, в изключителни случаи* към младите мигранти от общността, пребиваващи отвъд граница. Участието е максимално опростено: група млади хора, обединени около една идея в полза на общността, кандидатстват с нея и получават подкрепа за осъществяването ѝ. Инициативата надгражда постигнатото от Аморфа през годините в посока все по-успешно участие на местната чуждестранна диаспора в живота на общността, увеличаване и популяризиране на приноса към ѝ към него и утвърждаване на чувство за принадлежност към варненската култура и идентичност. Благодарение на опита си в разпознаването на важните за младите хора теми и в изграждането на способност у младите хора да действат в екипи, съставени от самите тях, Аморфа ще подбере най-силните постъпили идеи и ще подкрепи младите им автори при развиването на нужните умения за осъществяването им.

ЦЕЛТА ни е да подкрепим 4 идеи с по 500 лв. и една идея с 1 000 лв.
ВАШАТА роля е да ни помогнете да съберем тези средства!
УМЕНИЯТА ВИ също ще са полезни на младите хора за осъществяване на подбраните идеи.

НАЧАЛО НА КАМПАНИЯТА ЗА ДАРЕНИЯ: 8 октомври 2016 г.
ЦЕЛЕВА ДАТА ЗА КРАЙ НА КАМПАНИЯТА: 31 януари 2017 г.
КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ИДЕИ: 1 февруари 2017 г.
КРАЕН СРОК НА КОНКУРСА: предстои уточнение спрямо събраните дарения

ЧУЖДЕНЕЦ НАВСЯКЪДЕ – НАВСЯКЪДЕ У ДОМА

Чувство за принадлежност. Усещане за дом. Предизвикателството да си изтъкан от различни култури.

ДАРЕТЕ ако сте някой,
– който е загрижен за младите хора
– който е родител/роднина на млад човек от смесен произход и чувство за принадлежност
– който вярва в полезния принос на културното многообразие при хората и общностите
– който иска да предотврати негативните нагласи и действия, породени от културни различия
– който споделя отговорността в общността си
– който се чувства свързан с и обича Варна
– който – изненадващо – разбира и подкрепя гражданските организации, особенно теренната работа
– който е млад човек със страхотна идея, подготвена за конкурса, и мотивиран да помогне да съберем по-голям фонд за идеите

УЧАСТВАЙТЕ ако сте млад човек,
– който е отраснал с родители или други хора с различна етническа идентичност/националност
– който е роден в друга държава, но живее във Варна
– който е първо или второ поколение имигрант в България
– който има приятели с различна от неговата етническа/национална принадлежност, с които заедно ще кандидатсваш с идея за конкурса
– който е живял/живее* в чужбина

*Фокусът на тази инициатива е върху младите хора, част от варненската общност. Ако обаче си от Варна или си живял в града, но в момента пребиваваш другаде, кандидатствай и ни убеди, че идеята ти носи принос за Варна и за мястото, където живееш в момента или за друга общност, която си избрал.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ ТУК:
Младежка фондация „Аморфа“
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG75UNCR70001522651661 (в лева)
BIC: UNCR BGSF

ПОДКРЕПЕТЕ със знанията и уменията си екипа на избрана от вас идея след оповестяване на подбора им.

ИДЕЯТА, с която кандидатстват младите хора:
– може да е различни сфери: включително изобразително изкуство, музика, фотграфия, филм, архитектура, астрономия, културно многообразие, градски спортове, технологии, както и всякакви нови и градски идеи
– е добре да ангажира поне още 20 човека и да бъде отворена за публиката
– ще бъде отхвърлена идеи, които нарушават правата на човека, са насочени срещу общността или поставят под съмнение етиката и репутацията на фондацията

Ще бъдат подкрепени групи на най-малко четирима млади хора, като е важно поне един от тях да е пълнолетен. Този брой ще позволи на младежите да действат като неформала група. Авторите на подбраните идеи ще получат обучение и подкрепа за действието на групите и осъществяването на идеите.

Фондацията ще предостави:
– обучение и организационна подкрепа
– финансова подкрепа чрез получените дарения
– видимост на идеята

Прочети повече за дейностите на Аморфа от 2009 година досега по тематите, свързани с МЕЖДУКУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ и МИГРАЦИЯ.

Comments are closed.