АМОРФА ТРАЕКТОРИЯ

Home »  АМОРФА ТРАЕКТОРИЯ

* Това е твоята първа изложба | Dare To Debut *

АМОРФА ТРАЕКТОРИЯ чертае посоката на развитие на младите творци – любители и млади професионалисти –  с поредица от незабравими изяви пред градската публика.

Близо 15 години Аморфа прави възможни първите смели стъпки в творческата кариера на младежи от различни части на страната и света. Тези стъпки започват именно във Варна, а сред тях са дебютни участия на младите артисти в колективни и самостоятелни изложби, първи изяви като куратор или културен организатор, първи участия във фестивали за визуални изкуства, градски трансформации, мащабни визуални проекти, акции и инсталации.

АМОРФА ТРАЕКТОРИЯ включва четири дебютни изложби, всяка от които представя двама млади автори от различни възрастови групи. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ на Община Варна, Дирекция „Култура и духовно развитие“.

i3-event-cover-100

i3-post-artists-1-100
i3-post-artists-2-100

juri-4-100
juri-5-100

i2-event-cover-100

i2-post-artists-2-100
i2-post-artists-1-100

juri-1-100

juri-5-100

menthor-denislav-100

i1-FBposter

i1-post2-bozhana-staneva
i1-post2-uliana-fukatsu

juri-3-100

juri-5-100

menthor-mihaela-100

 
Artboard 1-100

 

КОНКУРС за младежи от 15 до 26 г. с интерес, любителски или професионален опит в сферата на изобразителното изкуство (визуалните изкуства), родени или живеещи във Варна

КРАЕН СРОК: 18 август 2023 г., 23:59 ч. !!! УДЪЛЖЕН ДО 22 август 2023 г, 23:59 ч.

Обявяване на резултатите: 21 август 2023 г. !!! 25 август 2023 г., 23:59 ч.

Творчески направления: живопис, скулптура, архитектура и градска среда, графика, илюстрация, моден дизайн, керамика, дърворезба, текстил, дизайн, фотография, инсталация, дигитални изкуства, пърформанс, улично изкуство и други.

ЛИНК КЪМ ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

УСЛОВИЯ за участие в конкурса:

  1. Възраст от 15 до 18 г. (Група 1) или от 19 до 26 г. (Група 2)
  2. Кандидатът досега не е осъществявал своя самостоятелна изложба
  3. Кандидатът има  готовност да предостави минимум 4 свои произведения, както и да подготви нови в завършен вид при необходимост
  4. Кандидатът има готовност да участват в съпътстващи събития за популяризиране на творчеството си, подготвени от екипа на фондацията
  5. Попълнен формуляр с кратка информация за кандидата и творчеството ѝ/му, заедно със снимки / визуализации / портфолио на минимум 4 авторски произведения.

ФИНАЛИСТИ:

4 участници на възраст до 18 г.
4 участници на възраст до 26 г.

ИЗЛОЖБИ – подготовка и съпътстващи дейности:

  • 4 дебютни изложби през август – октомври 2023 г.
  • Предварителната подготовка на изложбата включва въведение в подбора и представянето на произведенията, създаване на портфолио, подготовка за откриването и съпътстващите събития, умения за взаимодействие с публиката. • Подготовката се осъществява със съдействието на ментор и куратор, част от екипа на проекта.
  • Всяка изложба включва официално откриване и продължителност от една седмица, както и две съпътстващи събития за популяризиране на творчеството на селектираните млади артисти.
  • Разходите по осъществяването и популяризирането на изложбата се поемат от проекта.

ИЗЛОЖБЕНО ПРОСТРАНСТВО:

Изложбите ще се осъществяват в „Аморфа“ – културното и обучително пространство на Младежка фондация „Аморфа“ във Варна на ул. „Драган Цанков“ №10, вход от ул. „Шейново“ №24, Адвокатската градинка (пл. „Ален Боске“)

ЖУРИ:

гл. ас. д-р арх. Доника Кирова, катедра „Изкуства“, Архитектурен факултет на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ, Варна)
Ина Валентинова, съвременен художник и арт терапевт (Русе)
Ивелина Русева, художник и арт педагог (Велико Търново)
Моника Маринова, архитект (Бургас)
КУРАТОРИ НА ИЗЛОЖБИТЕ:

Сезар Пиментел, визуален артист (Бразилия)
гл. ас. д-р арх. Доника Кирова, катедра „Изкуства“, Архитектурен факултет на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ)
Ина Валентинова, съвременен художник и арт терапевт (Русе)
Моника Маринова, архитект (Бургас)

 

ЛИНК КЪМ ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

juri-3-100

juri-1-100

juri-5-100
juri-2-100